Liiton hallinto

:
Vapaa ammattiliitto - VALO ry

Vapaa ammattiliitto – VALO ry on ammattiliitto, joka on avoin kaikilta ammattialoilta tuleville jäsenille.

Liiton hallintoon kuuluvat liittokokous, hallitus ja johtoryhmä. Ne kaikki on esitelty alla.

Johtoryhmä

Hallituksen alaiseen johtoryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella esitykset hallitukselle ja toimeenpanna hallituksen päätökset.

Liiton johtoryhmän muodostavat vuonna 2022 puheenjohtaja Aki Nummelin sekä varapuheenjohtajat Saku Mättö ja Senni Nieminen.

Hallitus

Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, joka johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen sekä liittokokouksen päätösten mukaisesti. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä 8—27 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan 1–27 varajäsentä, jotka astuvat kokouksesta poissa olevan hallituksen varsinaisen jäsenen sijaan siinä järjestyksessä, kuin heidät on merkitty valinnan tehneen liittokokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen valinnassa on otettava huomioon eri ammattialojen edustavuus. Hallituksen jäsenten on oltava liiton jäseniä. Jos hallituksen jäsen siirtyy pysyvästi eläkkeelle, hänen jäsenyytensä hallituksessa lakkaa heti ja varajäsen kutsutaan hänen tilalleen.

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa ja heidän toimikautensa on varsinaisten liittokokousten välinen aika, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin asiat sitä vaativat. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

  • seurata, että liiton toimintaa johdetaan näiden sääntöjen ja liittokokouksen sekä hallituksen päätösten mukaisesti • valvoa sääntöjen mukaisten avustusten suorittamista ja ratkaista niistä aiheutuvat erimielisyydet
  • käsitellä hallituksen jäsenten esittämät tai muulla tavoin esille tulevat asiat
  • valvoa, että liiton rahavaroja säilytetään luotettavalla ja liitolle edullisella tavalla, että liiton muu omaisuus tulee hyvin hoidetuksi ja että välitilinpäätös laaditaan puolivuosittain
  • esittää liittokokoukselle kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta kuluneen vuoden ajalta
  • ottaa ja erottaa liiton työntekijät sekä sopia näiden työsuhteiden ehdoista ja työtehtävistä
  • päättää liiton irtaimen ja kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä
  • nimittää johtoryhmän jäsenet, tarvittavat apuelimet ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä
  • päättää työehtoneuvottelukuntien ja -jaostojen tehtävistä ja kokoonpanosta.

Liiton hallituksen 2022 muodostavat seuraavat henkilöt

Hallitusjäsen Kuvaus Yhteydenotto
Aki Nummelin, puheenjohtaja 52-vuotias porilainen lakimies, jolla on myös sosiaalityöntekijän pätevyys. 2 lasta, jotka ovat käytännössä jo täysi-ikäisiä. Yli 20 vuoden kokemus ammattiyhdistyksen puheenjohtajana toimimisesta. Vuosina 2007-2011 varakansanedustajana Satakunnan vaalipiirissä, vuosina 2009-2012 Porin kaupunginvaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Vastaan Aki lakiapu -palvelusta Facebookissa ja Telegramissa. aki(piste)nummelin(ät-merkki)valo-liitto.fi
Saku Mättö, 1. varapuheenjohtaja, tietosuojavastaava Nyt 55-vuotiaana olen ehtinyt nähdä monta eri työtä ja järjestöissäkin olen toiminut, mm. Itsenäisyyspuolueen puoluesihteerinä 2010–2012. Uraakin tärkeämpää minulle ovat oikeudenmukaisuus ja ihmissuhteet ja siksi haluan toimia VALOssa. Itseänikin on ammattiliitto vedättänyt. Siperia opettaa. saku(piste)matto(ät-merkki)valo-liitto.fi
Senni Nieminen, 2. varapuheenjohtaja, tiedotusvastaava Olen ammatiltani lähi- ja sairaanhoitaja. Aloitin 16-vuotiaana opiskelun ja työuran sotealalla. Olen työskennellyt mm. teho-osastolla, kirurgian vuodeosastolla, hoivakodissa ja viimeisimpänä leikkausosastolla anestesiahoitajana. Minulla on 22 vuoden kokemus ja näkemys alalta. Olen toiminut neljä vuotta luottamusmiehenä. senni(piste)nieminen(ät-merkki)valo-liitto.fi
Kaisa Nousiainen, sihteeri Kieliopin kiemuroista nauttiva pitkän linjan hoitoalan ammattilainen, jolla on myöhempien eläin- ja hyvinvointialan koulutusten myötä syntynyt holistinen näkökulma ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Aina valmis oppimaan uutta ja tukemaan toisia omilla elämänpoluillaan. kaisa(piste)nousiainen(ät-merkki)valo-liitto.fi
Kirsi Dahlberg Olen koulutukseltani päivähoitaja , lähihoitaja ja sairaanhoitaja -diakonissa sekä suorittanut yliopistossa hoitotyön johtamisen opintoja. Työkokemusta minulla on erilaisista hoitotyön organisaatioista yli 20 vuoden ajalta, niin perustyöstä kuin johtamisen saralta. Matkustaminen on intohimoni , ja se tuo elämään paljon sisältöä. Omaa toimintaani ohjaa aina oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, siitä olen myös saanut kiitosta työssäni. kirsi(piste)dahlberg(ät-merkki)valo-liitto.fi
Petri Hänninen Olen mikroyrittäjä Lappeenrannasta. Yritystoiminta alkoi 2 vuotta sitten pitkän tauon jälkeen. Olen ollut yrittäjänä jo 90-luvun alkupuolelta ja myyjänä viime vuodet ennen yritystoiminnan jatkamisesta kaksi vuotta sitten. Tuotteet olleet pääasiassa elintarvikkeiden myyntiä. Tärkein asia 4 lapsen isänä oleminen. Kuntoilua on useasti viikon aikana. Tärkeimpiä asioita perheen lisäksi lapsiperheiden aseman parantaminen ja suomen kansalaisten vapauden ja itsemäärämisen vahvistaminen. Motto: Aina aikaa kahvinjuontiin :-) petri(piste)hanninen(ät-merkki)valo-liitto.fi
Pasi Isomäki Toimenkuva: koordinaattori. Olen ammatiltani tietoliikennetekniikan t&k -insinööri. Sähköalan työkokemusta eri teknologia-alan teollisuudesta ja sähköalan opettajan työstä on kertynyt yhteensä n. 33 vuotta. pasi(piste)isomaki(ät-merkki)valo-liitto.fi
Jarkko Ylimäki Olen koulutukseltani lääketieteen lisensiaatti ja radiologian erikoislääkäri. Erikoislääkärin tutkinnon olen suorittanut vuonna 2011 ja vuodesta 2013 eteenpäin olen työskennellyt useissa eri toimipisteissä terveydenhuollon palveluntuottajan tai alihankkijan roolissa. Työkokemusta on kertynyt yliopistosairaalassa erikoistumisen jälkeen useista eri keskussairaaloista ja yksityisistä toimipisteistä ja myös säteilyturvallisuusvastaavan toimesta. jarkko(piste)ylimaki(ät-merkki)valo-liitto.fi
Johanna Ruusunen, rahastonhoitaja Olen valmistunut 2017 lähihoitajaksi ja työskentelen lastensuojelussa ohjaajana. Aiemmin olen työskennellyt kaupan alalla, pankissa ja varhaiskasvatuksessa. johanna(piste)ruusunen(ät-merkki)valo-liitto.fi
Merja Lindström Olen toiminut terveysalan mikroyrittäjänä 35 vuotta. Useita alaan liittyviä koulutuksia mm. terveystuotteista, yrtti- ja kasvilääkinnästä. Olen suorittanut myös peruslääketieteen opinnot. Tietokirjailijana olen kirjoittanut alaan liittyviä kirjoja. Toimin alan kouluttajana ja luennoitsijana sekä geenitestien tulkitsijana. Ollut Suomen Terveysjärjestön STJ ry puheenjohtajana 2004 alkaen. merja(piste)lindstrom(ät-merkki)valo-liitto.fi
Anu Tolppi Koulutukseltani olen lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK ja hoitotason ensihoitaja. Alan työkokemusta on kertynyt 12 vuotta. Olen työskennellyt vanhustyössä, vuodeosastolla, päivystyspoliklinikalla sekä ensihoidossa. anu(piste)tolppi(ät-merkki)valo-liitto.fi
Johanna Yli-Kaatiala (4.1.2022 alkaen, varajäsen 3.1.22 asti), jäsenrekisterin ylläpitäjä. Koulutukseltani perushoitaja ja sihteeri. Pitkä työkokemus hoitoalalta, erityisesti vanhuspuolelta. Tunnen työpaikkojen epäkohdat. Yhteiskunnallisesti aktiivinen politiikan vaikuttaja. Harrastuksena käsityöt ja ulkoilu, kirjoittaminen ja bloggailu. johanna(piste)yli-kaatiala(ät-merkki)valo-liitto.fi
Niina Kopola (vara) Monen mutkan kautta palokuntaharrastuksen myötä hakeuduin hoitoalalle. Lähihoitaja 2013, sairaanhoitaja 2018. Ensihoidossa kahdeksan vuotta, lisäksi kokemusta vanhuspuolelta ja tk päivystyksestä. Koen että maassamme vallitsee epäselvä tilanne joka on käymässä sietämättömäksi ja haluan puolestani osallistua toimintaan, joka pyrkii korjaamaan asioita konkreettisesti yksilötasolla. Uuden ammattiliiton myötä, haluan olla tuomassa valoa ja toivoa tähän hankalaan tilanteeseen. – Työnnän kantapääni isänmaahan ja päätän säteillä valoa. – niina(piste)kopola(ät-merkki)valo-liitto.fi
Hannele Säteentie (vara) Hyvinvointialan mikroyrittäjä vuodesta 2001. Olen mukana, koska koen tärkeäksi uudenlaisen toiminnan ja yhteistyön rakentamisen ja ihmisten huomioonottamisen työelämässä. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä pitääkseen toiminnan ja tuotannon käynnissä ja työntekijät tarvitsevat yrityksiä työnantajina. Vapaa Ammattiliitto VALO on myös pienyrittäjien tukena. hannele(piste)sateentie(ät-merkki)valo-liitto.fi
  • Tiedotusvastaava, Senni Nieminen, senni(piste)nieminen(ät-merkki)valo-liitto.fi

Liittokokous

Liiton vuosikokous, jota kutsutaan liittokokoukseksi, pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi kymmenesosaa (2/10) yhdistyksen äänioikeutetuista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Liittokokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus. Liittokokouksen päätökseksi tulee – ellei säännöissä ole toisin määrätty – se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee liittokokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Liittokokousta 2022 ei vielä ole kutsuttu koolle